คุณถาม เราตอบ

คำถามที่พบบ่อย

1. มีการศึกษา และวิจัยพฤติกรรมการเก็บข้อมูลของนักกฎหมาย ทำให้รู้แนวทางหรือเทคนิคที่มีความจำเป็นของการเก็บและค้นข้อมูลของนักกฎหมาย

2. มีระบบการจัดการความรู้และการใช้ความรู้ที่เป็นระบบมากกว่า

3. ไม่ใช่เพียงแค่ที่เก็บเอกสารแต่ยังเป็นแหล่งรวบรวมคลังความรู้ทางด้านกฎหมาย

ลูกค้าสามารถเลือกได้ 2 แบบ

1.แบบ On-Clouds

2.แบบติดตั้งในองค์กร

1.แบบ On-Clouds ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 2 – 7 วัน

2.แบบ On-premise ใช้เวลาติดตั้งประมาณ 1 – 2 เดือน ทั้งนี้ยังขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของเนื้อหา และสภาพแวดล้อมขององค์กรด้วย

มีทีมนักกฎหมาย ทำหน้าที่ตรวจสอบและให้จัดการ Update ให้ โดยขึ้นอยู่กับข้อตกลงของหน่วยงานนั้นๆ

ขึ้นอยู่กับจำนวนผู้ใช้ หรือความซับซ้อนของเนื้อหา โดยค่าใช้จ่ายคิดแยกกันระหว่างระบบและการทำข้อมูล หากหน่วยงาน หรือองค์กรใดสนใจสามารถติดต่อ ที่
Tel: 063 539 5545 หรือ Email: [email protected]

Version สำหรับองค์กร กรุณาติดต่อที่เบอร์โทร 063 539 5545 ส่วน Version ที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ฟรี) สำหรับนิสิต นักศึกษา หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าใช้งานได้ที่ samudjodkodmhai.com